مجله یزدنور

  1. خانه
  2. مجله یزدنور
ضریب توان چیست

ضریب توان چیست

ضریب توان معیاری است از میزان استفاده موثر از توان ورودی در سیستم الکتریکی شما (بازده انرژی) و به عنوان نسبت توان واقعی (کار) به…
فهرست
× پشتیبانی و فروش